Your browser does not support JavaScript!
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خوانش یک بخشی ها که دهان برای گفتار یک بار باز میشود. مانند ،آب، باد، ت، س، دار، دَشت، گوشت،غ، غول، غَم ، گَشت، فُُرم و ..... برای دیدن ویذئوهای این مجموعه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

سفرنامه ها